Ομάδες δραστηριοτήτων – Πρόγραμμα

Οι υπεύθυνοι διδασκαλίας των διαφόρων τμημάτων μας, είναι μέλη του Συλλόγου μας με εξειδίκευση αλλά και με μεγάλη εμπειρία ο καθένας στον τομέα του.

Μπορείτε να συμμετέχετε σε όσα τμήματα επιθυμείτε και να εγγράφεστε σ’ αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κατόπιν συνεννοήσεως με τον εκάστοτε υπεύθυνο διδασκαλίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής: Η εγγραφή κάθε ενδιαφερόμενου ως μέλος του Συλλόγου μας.

© 2016 Dinothirio.gr All rights reserved (Powered By Wordpress)